Nazwa zadania

NAZWA ZADANIA:

“Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego na potrzeby działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu”


Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 1.345.980,00 zł.
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki w kwocie
800 000,00 zł.

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.wfosigw.wroclaw.pl