Nazwa zadania

NAZWA ZADANIA:

“Modernizacja Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach”
– etap 1.2 i etap 1.7


Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 3 878 500,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki w kwocie
2 810 611,91 zł.

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.wfosigw.wroclaw.pl