Budowa sieci wodociągowej hydrantowej w ulicy Henrykowskiej w Zgorzelcu

Budowa sieci wodociągowej hydrantowej w ulicy Henrykowskiej w Zgorzelcu do schroniska im. Brata Alberta oraz przyłącza wodociągowego do tego budynku

Łączna długość 385,0 m
Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2017

Zakres robót obejmuje:

  1. wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych Ø160PE100, SDR17, PN16 łączonych metodą zgrzewania – 385,0 m:
    • metodą wykopu otwartego na o łącznej długości 163,5m,
    • metodą bezwykopową: o łącznej długości 221,5 m,

2. wykonanie przyłącza wodociągowego z rur polietylenowych Ø40PE100, SDR11, PN16 łączonych przez zgrzewanie – o długości 36 m i połączenie go z istniejącym przyłączem,
3. zabudowanie na nowej sieci wodociągowej czterech kompletnych hydrantów p.poż nadziemnych łamanych wraz z zasuwami odcinającymi
4. zamontowanie dwóch zasuw kołnierzowych, z miękkim uszczelnieniem i obudową teleskopową
5. oznakowanie armatury wodociągowej na sieci i przyłączu wg normy PN-86/B-09700,