Budowa sieci kan w rejonie ulic: Aleja Ujazdowska, E. Orzeszkowej i Francuskiej w Zgorzelcu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w rejonie ulic: Aleja Ujazdowska, E. Orzeszkowej i Francuskiej w Zgorzelcu

Długość: 376,95 m, φ 200mm
Planowany termin zakończenia inwestycji : 15.10.2016 r.