Podczas biochemicznego rozkładu suchej masy organicznej w procesie beztlenowej, zasadowej fermentacji bioodpadów powstaje gaz fermentacyjny o zawartości metanu ok. 70% obj. Gaz odprowadzany jest przewodem, przez kolumnę pobierania gazu, z głowicy zbiornika fermentacyjnego, poprzez filtr żwirowy i oddzielacz wody, do zbiornika gazu. Zbiornik, o pojemności 500 m3, wraz z instalacją technologiczną służy do gromadzenia i wyrównania ciśnienia w systemie gazowym. W przypadku napełnienia zbiornika do maksymalnego poziomu, następuje automatyczne spalenie odpowiedniej ilości gazu w pochodni gazowej.

Biogaz wykorzystany jest w elektrociepłowni zblokowanej do wytwarzania ciepła i prądu elektrycznego. Instalacja elektrociepłowni gazowej składa się z dwóch gaz-motorów (asynchroniczne generatory mocy) o mocy 120 kW każdy, oraz kotłowni gazowo-olejowej. W przypadku braku biogazu kotłownia przełącza się automatycznie na spalanie oleju opałowego stanowiącego wówczas źródło ciepła.

Energia cieplna ze spalania gazu wykorzystywana jest do ogrzewania WKFz oraz pomieszczeń technologicznych oraz socjalnych Zakładu Nr-1 i Oczyszczalni Ścieków, zaś energia elektryczna zużywana jest na potrzeby własne – praca urządzeń Oczyszczalni Ścieków i Zakładu Nr-1.