Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2019 roku wprowadziliśmy do stosowania indywidualne (wirtualne) rachunki bankowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wyjaśnieniami Ministra Finansów rachunki wirtualne nie są zamieszczane w wykazie (“Biała lista”), ponieważ nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG. Wykaz, po wpisaniu numeru rachunku wirtualnego, wyświetla jednak informację, że jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu i podaje dane tego podmiotu.

Jeżeli w wyszukiwarce na stronie internetowej publikacji wykazu (www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka) wpisany zostanie numer wirtualnego rachunku wirtualnego połączonego z numerem rachunku bankowego wskazanym w wykazie, o którym mowa w art. 96b u.p.t.u., weryfikacja sprawdzanego podmiotu będzie pozytywna.

Biala Lista Vat