ZUW ul. E. Orzeszkowej

 

Pobierz wyniki badań wody z ZUW Zgorzelec ul. E. Orzeszkowej 

Data badania 20 czerwca 2017 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,34
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 579
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 <0,037
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka  Wynik badania Niepewność 
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -

 

Wstecz