SUW Żarska Wieś

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Żarska Wieś

Data badania 25.10.2016r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1  <0,24
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,2
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 451
Żelazo μg/l 200  -
Mangan μg/l 50  -
Amonowy jon mg/l 0,50 <0,037
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka  Wynik badania Niepewność 
Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 360C w 1 ml wody  jtk*/ 1 ml  -  -
Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 220C w 1 ml wody  jtk*/ 1 ml  -  -
Obecność i liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody  jtk*/ 100 ml  0  -
Obecność i liczba Escherichia coli w 100 ml wody  jtk*/ 100 ml  0  -
Obecność i liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody  jtk*/ 100 ml  -  -
Obecność i liczba Clostridium perfringens w 100 ml wody  jtk*/ 100 ml  -  -

 

Wstecz