SUW ul. Henrykowska

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska  

Data badania 3 października 2017 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,78
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,6
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 451
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 <0,037
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka  Wynik badania Niepewność 
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -

 

Wstecz