• ZUW ul. E. Orzeszkowej
  • SUW ul. Henrykowska
  • SUW Jerzmanki
  • SUW Żarska Wieś

 

Pobierz wyniki badań wody z ZUW Zgorzelec ul. E. Orzeszkowej  

Data badania 3 października 2017 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,15
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25 o  C)  6,5-9,5 7,6
Przewodność właściwa  (temp. 25 o  C) μS/cm   2500 493
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 <0,037

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska  

Data badania 3 października 2017 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,78
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25 o  C)  6,5-9,5 7,6
Przewodność właściwa  (temp. 25 o  C) μS/cm   2500 451
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 <0,037

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Jerzmanki  

Data badania 21 sierpnia 2017 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,34
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25 o  C)  6,5-9,5 7,6
Przewodność właściwa  (temp. 25 o  C) μS/cm   2500 439
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 -

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Żarska Wieś

Data badania 3 października 2017r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1  0,24
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25 o  C)  6,5-9,5 7,7
Przewodność właściwa  (temp. 25 o  C) μS/cm   2500 584
Żelazo μg/l 200  -
Mangan μg/l 50  -
Amonowy jon mg/l 0,50 <0,037