Wyniki

Analiza próbki komunalnego ustabilizowanego osadu ściekowego pobranego w dniu 9.11.2016 r.

MIEJSCE POBRANIA
RODZAJ PRÓBY

 OZNACZENIE

 

 

JEDNOSTKI

Zakład Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach

Komunalny ustabilizowany osad ściekowy

 Odczyn pH    - 8,9
 Zawartość suchej masy   15,3
 Zawartość substancji organicznej    % s.m. 67,3
 Zawartość azotu Kjeldahla    % s.m. 4,3
 Zawartość azotu amonowego Kjeldahla   % s.m.  0,29
 Zawartość fosforu ogólnego    % s.m. 2,6
 Zawartość wapnia   % s.m.  3,1
 Zawartość magnezu   % s.m.  0,68
 Ołów   mg/kg s.m.  18
 Kadm   mg/kg s.m. 1,2
 Rtęć   mg/kg s.m.  0,61
 Nikiel   mg/kg s.m.  13
 Cynk   mg/kg s.m.  704
 Miedź    mg/kg s.m. 420
 Chrom    mg/kg s.m. 14
 Badanie na obecność pałeczek Salmonella sp.   obecność w 100g osadu  0
Wskaźnik ATT Ascaris sp. ilość/kg s.m.    0
Trichuris sp
Toxocara sp. 0

 

Wstecz