Ogłoszenie o naborze do pracy

W związku z wakatem w Dziale Utrzymania Ruchu i Remontów, Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:

 

Monter sieci wodno-kanalizacyjnej

 

Opis stanowiska:

 • wymiana i budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa przyłączy wod.-kan.
 • wykonywanie montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
 • bieżąca kontrola funkcjonowania ujęć wodnych i przepompowni ścieków
 • utrzymanie sieci wod.-kan. w stanie pełnej sprawności technicznej
 • bieżąca konserwacja sieci (zasuwy, hydranty, studzienki, itp.) oraz usuwanie zaistniałych awarii

 

Wymagania:

 • predyspozycje zawodowe i umiejętności techniczne ułatwiające pracę
 • samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie
 • punktualność, dyspozycyjność i możliwość pracy w dniach wolnych od pracy i po godzinach normatywnej pracy podczas usuwania awarii
 • mile widziana osoba posiadająca prawo jazdy
 • wymagania dodatkowe, ale nie konieczne - kurs na koparki, koparko-ładowarki

 

Informacja o warunkach pracy:

 • praca w systemie jednozmianowym wraz z pełnieniem zaplanowanych dyżurów
 • praca w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • pracodawca gwarantuje przyuczenie do wykonywania pracy na powyższym stanowisku

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o złożenie w sekretariacie Spółki do dnia 28 kwietnia 2017r.:

 • życiorysu (CV)
 • listu motywacyjnego
 • ew. kserokopii dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje.

Prosimy o załączenie podpisanej odręcznie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

Zastrzegamy sobie prawo możliwości odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
 

 

Wstecz