Cena wody i ścieków

Ceny obowiązujące na terenie Miasta Zgorzelec

od 01-04-2016 do 31-03-2017

Wysokość ceny za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Podatek VAT 8%
Cena brutto
Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3dostarczonej wody 4,09 0,33 4,42 zł/m3

 

Wysokość ceny za odprowadzane ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Podatek VAT 8%
Cena brutto
Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3odebranych ścieków 4,84 0,39 5,23 zł/m3

 

Ceny obowiązujące na terenie Gminy Zgorzelec

od 01-04-2015 do 31-03-2016

tj. w Łagowie, Jędrzychowicach, Żarskiej Wsi, Przesieczanach, Gronowie, Sławnikowicach, Jerzmankach, Trójcy, Białogórzu, Gozdaninie, Pokrzywniku, Osieku Łużyckim, Spytkowie, Łomnicy, Koźlicach, Koźminie, Radomierzycach, Kostrzynie oraz w Ręczynie

Wysokość ceny za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Podatek VAT 8%
Cena brutto
Jednostka miary
Gospodarstwa domowe Cena za 1 m 3dostarczonej wody 5,26 0,42 5,68 zł/m3
Pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3dostarczonej wody 5,26 0,42 5,68 zł/m3

 

Wysokość ceny za odprowadzane ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Podatek VAT 8%
Cena brutto
Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3odebranych ścieków 4,84 0,39 5,23 zł/m3

 

Wstecz